...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަ
އކ.
(1) ނަފީކުރަން ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިއަކުރު އާއްމުކޮށް އަންނާނީ ބަހުގެ ކުރިޔަށެވެ.
މިސާލު ނަހަމަ.
(2) ނޫން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަނަރަ . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން . ހަނދާންނެތުން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހަނދިވަޅު . ހަނދިވާލި . ހަނދުބަލާމަސް . ހަނދުވަންހަ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރީގަސް . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ހަނދުފަޅި . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނދޭގިރި . ހަނދޭގިރިބުރުރުމާ . ހަނގުހަނޑޫ . ހަނގުންފަރާ . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްތުން . ހަނޑުލުފުށް . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނޑޫކަނޑާވަން . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނޑޫކެނޑުން . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނަފަސްބިން . ހަނަފީން . ހަނާ . ހަނާހިނދުން . ހަނާހިންދުން . ހަނާހުނިކުރުން . ހަނާކުރިމަސް . ހަނާކުރިފޯއް . ހަނާކުރުން . ހަނާވުން . ހަނި . ހަނިހަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ