...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަހަނާ
ނ.
ހަމުގެބައްޔެއް.
މިއީ ދޫތްމަކަށް ވުރެން ބޯކޮށް ހުންނަ ހަމުގެކުލަ ބަދަލުވާ ބައްޔެކެވެ.
މީގެ ކިތަންމެ ބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިނާހި . ދޮންނަހަނާ . ދޮންކަށިނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ