...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަހަމަ
ނ.
(1) ހަމައިގެ އިދިކޮޅު.
(2) ބޭއިންސާފު.
ނއ.
(3) އަރަފޯދިގެންނުވާ.
(4) އެކަށީގެންނުވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެހުން . ނަ . ނާސިގެ . ނިހަމަ . ބައްކުރުން . ބިސްފުޅު ކެއުން . ކަލާސީ . އަނގަބޮޑުވުން . އަނިޔާ . އަބާރަނަ . އާކޯރިޖެހުން . ވަނި . ވަތްކަހައިލުން . މަހާ . ފާޙިޝް . ފިރިހެނުންނާއުޅުން . ދައްޔޫސް . ދަވައިލުން . ދަވައިލުން . ދިރުވުން . ދިއޯގެކުޅި . ދިގުދަނޑިކުޅި . ތަންދޮރުފިލުން . ތަޅައިލުން . ގަށައިލުން . ގަދަބަދަވިކަން ދެއްކުން . ގޮށްމުށުބާރު . ސަބަބު . ޖާމިލުކުރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ