...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަހަލާލު
ނއ.
(1) ހަލާލުނޫން.
(2) ޙަރާމް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާންބަކަރި . ހަރާންދަރި . ނަހަލާއު . ރަޑަބަންގުޅި . ބަރަޑަބަންގުޅި . ބަކަރިދަރި . ބަފާ ނުކަށަވަރުކުދިން . މިސްކިތް މަތީ މިސްކިތް ބެހެއްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ