...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަހީ
ނ.
ދީނުގައި މަނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބަސް . ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލުހިންގުން . ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު . ބޮޑުފާފަ . މުންކަރާތް . ތަޤުވާވެރި . ތަޤުވާވެރިން . ތަޤުވާވެރިކަން . ތަޤުވާވެރިވުން . ތަޤުވާވެރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ