...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަށާމައު
ނ.
ކަނޑާއި މޫދާއި ފަޅުގައި ދިރިއުޅޭ އެއްޗެއް.
މީގައި ކައްޓެއް ނުހުންނާނެއެވެ.
މިއީ ވަރަށް މަޑު އެއްޗެކެވެ.
މިހުންނާނީ މުރަކަ ގައު ފަދަ ތަކެތީގައި ހިއްޕައިލައިގެންނެވެ.
މީގެ ބައެއް ވައްތަރުގައި ބާރުގަދަ ވިހައެއް ހުންނާނެއެވެ.
މީގެ މަތީގައި ފަށްތަކެއްހެން ހުންނަ ބައި އަބަދު ހުންނާނީ ހުޅުވިލެއްޕި ވާގޮތަށް ޙަރަކާތް ކޮށްކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ