...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަނަށް ހެޔޮކުރާނީ ވަތުންނެވެ.
(މަޖާޒު) ކަމެއްކުރާއިރު ކޮންމެހެން އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރަން އުޅޭނެ ކަމެއްނެތެވެ.
މަސައްކަތް ރަނގަޅުވާނީ މަސައްކަތުން ލިބޭފައިދާ އަކުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ