...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަނުބައި
ނ.
ކެޔޮޅުކަމުދާން ތައްޔާރުކޮށް ގުޅުވައިގެން ގެންގުޅޭ ދެބުރި ނުވަތަ ތިންބުރިނަނު.
މީގެ އެކިބުރީގެ ފަލަމިން އެކިވަރު ވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަނުބުރި . ނަނުފެން . ބައި . ވަދުނަނު . ލޭނު . ލޭނުބައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ