...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަނުބެއްދި
ނ.
(1) ދެނަނު އެއްކުރާންޖަހާ ވަކިބާވަތެއްގެ ގޮށެއް.
(2) ވަރަށް ތިރިކޮށްހެދޭ ގަހެއް.
ފަތްތައް ހުންނާނީ ކުދިކޮށް ފުޅާކޮށެވެ.
ފަތުގެ ކުލައަކީ ކަޅުފެހިކުލައެވެ.
މިގަހުގެ ވަކި ހުންނާނީ ކަރަންފުލެއްގެ ސިފައިގައެވެ.
(3) ކުޅޭކުޅޭ ކަރަންފޫ.
(4) ކުދިންކުޅޭ ކަރަންފޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކުރުހަލާނފަތް . ނަނެބެދެލަ . ބޯއުނގުޅާފިލާ . ކުއްދުނެކޭލެ . ކުދިންކުޅޭކަރަންފޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ