...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަނުފެއްތުން
މ.
ނަނުގައި ބަރެއް އައްސައިގެން މަސްބާނަން ކަނޑުއަޑިއަށް ދޫކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެރުވުން . ގިޔުޅަށްފެއްތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ