...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަން
ނ.
އެލަފުޒަކުން މީހެއްކަން ނުވަތަ ތަނެއްކަން ނުވަތަ އެއްޗެއްކަން ނުވަތަ ކަމެއްކަން ނުވަތަ ސިފައެއްކަން ދޭހަވާ ކޮންމެ ލަފުޒެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަނަރަ . ހަނދުވަންހަ . ހަންފީރު . ހަރުފަ . ހަރޮނގުހިކާ . ހަބަރުބޭ . ހަކުރާ . ހަކުރުފޮނި . ހައެއް . ހަވަރުކެނބު . ހަވަތި . ހަމަނުޖެހުން . ހަމަރޯޅި . ހަމައަލިލިބުން . ހަފު . ހަތަރު . ހަތަރުއަރި . ހަތަރުފަލުކުނާ . ހަތަރެއް . ހަތެއް . ހަތް . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްދުވަސްވުން . ހަތްދެސްމަތި . ހަލަނި . ހަލަކަ . ހަލަމަހި . ހިންމަފުށީލަދުބޮޑުބޭހެދުން . ހިކިކެއްސުން . ހިއްތަން ދޮރާށި . ހިމެނުން . ހިތްބިރު . ހިލަކިހުނު . ހިލާ . ހިލިކުސަ . ހިޔަނިއެޅުން . ހީހުން . ހުނިގޮނޑި . ހުރާ . ހުއިވަނި . ހުއްފޮނި . ހުވަފެނަކީބިލާހެކެވެ. . ހުދު . ހުދުލައްފާނަ . ހުތް . ހެއިމޫސާ . ހެއްލުމެއްގައި ގެއްލުމެއް . ހޮނިހިރުބަތްޕެން . ނަނުކަތި . ނަނުއުކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ