...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަންރީތިމާ
ނ.
(1) ވެލެއްގައި އަޅާ ގަދަ ނޫކުލައިގެ މަލެއް.
މި މައު ހުންނާނީ ފަޅި މަލެއްގެ ސިފައިގައި މަލުގެ އެއް އަރިމަތީގައި ހުންނަ ގޮތަށެވެ.
(2) ފިޔަނޫމާ.
(3) ލަދުމާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޅަނދިލިމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ