...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަންބަރުވިނަ
ނ.
ބިމުގައި ނަންއަޅަން ބޭނުންކުރާ ވިނައެއް.
މިއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ރޯވާ ވިނައެކެވެ.
މީގެ ރަތްކުލައާއި ފެހިކުލަހުރެއެވެ.
މިއަށް، ނަންއަޅާވިނަ، ރަތްވިނަ، ޖަރުމަނުވިނަ، މިނަންނަމުންވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަރުކާވިނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ