...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަންބަރުޖެހުން
މ.
(1) ޢަދަދުޖެހުން.
(2) އެއްޗެހިތަކެއް ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި އެކަކުން ފަށައިގެން ޢަދަދު ޖަހަމުން ގިނަކުރަމުން ގެންދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ