...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަންގަތުން
މ.
(1) މީހެއް، އެއްޗެއް، ތަނެއް ނުވަތަ ބަޔެއްގެ ވާހަކަ ބުނެލުން.
(2) ބުނުން މިބަހުގެ މާތްގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުރާދުހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ