...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަރަ
ނ.
(ލސ) ނަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . ހަތްނަރަކަ . ހިތި . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހިޔަރަކާތްދުވަސް . ހިޔަރަކާތްމަސް . ހުތް . ހެއި . ހޭ . ހޭނަކަތް . ނަރަކަވަންތަވެރިން . ނަރުވިލި . ނޫމަސްހިބަރު . ރައިވަރުފުރޭތަ . ބައިތުލްމަޤްދިސް . ބާލިޣުވުން . ބޭނޑު . ބޯދޮލަނގު . ބޯދޮލަނގު . ކަޅުފޮއި . ކަޅުފޮއިމޫސުން . ކަޑިފަށަލަ . ކުޑަކުދިން . ކޭބަލް . ކޮއިލު . އަލިފު . އުޑުވިލާ . އެއްނަރުފައްޓަރު . އޮޅިމެދުރަށް . ވެދުންފޮށި . މާންޏަ . މެދުފޮއިރޯދަ . މޭޒުމަތީ ސަމުސާ . ފަނަރަފުރުން . ފަނަރާފޮއި . ފަތްކޮޅުބޭލުން . ފޮއި . ފޮއިރަތްމަހަށް ދިއުން . ދަމައިއެއްނަރަށް ފޫގެޅުން . ދަމުކުޅި . ދިންނެވުން . ތަސައްރަފުފުދުން . ތާނައަކުރު . ތިންފަސްކުޅަނދު . ތެލިގިރާފު . ގ . ގައި . ގަވިޔަނި . ގިނިކަތުރު . ސައުދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ