...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަރަކަ
ނ.
މީސްތަކުން ކުރާކުށަށް ގިޔާމަތް ދުވަހުން ޢަޒާބު ދެއްވުމަށް ހައްދަވާފައިވާ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްނަރަކަ . ނަރަކަވަންތަވެރިން . ދިންނެވުން . ގިނިކަތުރު . ޒަބާނިއްޔަމަލާއިކަތުން . ޖަހަންނަމަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ