...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަރަވެލި
ނ.
(1) ދިރުނބާކޮޅުން މަތިކަން ފިލަޔަށް އަރުވައިލައިފައި އޮންނަ ކިއްސަރު.
(2) ކަނދުފަތީގެ ކޮޅާއި، އުނދޯލި އަނގުނު ކޮޅު ހަދައިފައި ހުންނަ ކިއްސަރު.
(3) ނަރުވިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަރުވިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ