...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަރު
ނ.
(1) މަޢުދަނީ ބާވަތަކުން އުފައްދާ ހިމަފަށް.
(2) ބޮނބި، ކަށިކެޔޮ، ތޮރާ، މިފަދަތަކެތީގައި ހުންނަ، ހިމަ ހަރު ފަށް.
(3) މިއުޒިކު ކުޅޭސާމާނުގައްޔާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ބައެއް ކަހަލަ ރެކެޓްގައި ފުރާފައި ހުންނަ ފަށް.
(4) ހިމަ ފަށްފަށަށް ވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބައެއް ކާތަކެތި.
މިސާލު:
(ހ) ހަލުއިދާނަރު.
(ށ) ފަޅޮލު އަސާރައިގެ ނަރު.
(5) ވެޔޮވެލުގެ ފަތްވަޅުން ފަޅައިފައި ހުންނަ ހިމަފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކުރާ . ހަލުވިދާ . ހަލޫދާނަރު . ހާނަރު . ހިރިކުއްޅަ . ހިމަނަގޫމަޑި . ހީރަސްނަރު . ހީރަސްޖެހުން . ހުނަރުވެރިން . ހެކު . ހެއިޖެއްސި . ނަރަ . ނަރަހަނދި . ނަރަވާ . ނަރަވެލި . ނަރަފަޅޯ . ނަރު . ނަރުހަނދި . ނަރުނެތްފޯނު . ނަރުބުރުސް . ނަރުކަންނެލި . ނަރުކެނޑި . ނަރުކޮއްޓި . ނަރުވާ . ނަރުވާ ހަނދި . ނަރުފިލާ . ނަރުފިލާގަނޑުންދެމުން . ނަރުދާ . ނަރުދެމުން . ނަރުގަނޑު . ނަރުގަނޑުފާނޫޒު . ނަރުސްކަން . ނަގޫމަޑި . ނިގޫދިގުހިކާ . ނުލުރުއް . ނުލުފަނޑިހި . ނެރަވާ . ނެރެލުން . ރަންބުސްތާނު . ރަންމަތީލުން . ރަތްއޮނުގަނޑުތޮޅި . ރޯނު . ރޯނުވެށުން . ބަނޑުލުން . ބަރަބޯ . ބަބުރުއަނބު . ބައްދާތިމަރަ . ބަފޯހިކާ . ބުންނަރު . ބުރުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ