...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަރުނަގޫމަޑި
ނ.
މޫދުގައި އުޅޭ ބާވަތެއްގެ މަޑިއެއް.
މީގެ ނިގުލުގައި ހުންނާނީ ވަށައިގެން ތޫނު އުން ފަޅާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމަނަގޫމަޑި . ނަގޫމަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ