...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަރުނެތްފޯނު
ނ.
އޭރިއަލެއް ޖަހައިގެން ނަރެއްނެތި ބޭނުންކުރެވޭ ފޯނު.
މިވައްތަރުގެ ފޯނުގެ މައިގަނޑެއް ހުންނާނެއެވެ.
އެމައިގަނޑު ހުންނާނީ ނަރާ ގުޅިފައެވެ.
(2) ނަރުން އެކްސްޗޭންޖާ ނުގުޅައި ބޭނުންކުރާ ފޯނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ