...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަރުކަންނެލި
ނ.
(ޅ) ކަންނެލީގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ކޮތަރިގަނޑުގެ ކޮޅުގައްޔާއި ނިގޫފަތުގެ ކޮޅުގައި ދިގު ނަރުވާއެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތޮރާކަންނެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ