...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަރުކެނޑި
ނ.
މަޢުދަނީ ނަރު ކަނޑާން ގެންގުޅޭ އެކަތައިން ހަދައިފައި އޮންނަ އާލަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ