...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަރުކޮއްޓި
ނ.
ކޮއްޓާފޮށި.
މިއީ ފުރައިފައި ހުންނަ ނަރުތަކެއްގައި ތުނިއެތިކޮޅަކުން ކޮއްޓަމުން ނަންބަރު ޖަހައިފައި ހުންނަ އަޑުތަކަކަށް އޮބަމުން ރާގުއަޅުވާ، ހަނި ދިގު ފޮއްޓެކެވެ.
އަޑުތައް ހުންނާނީ ދެބަރިޔަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ