...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަރުވާ
ނ.
(1) ބުޅަލާއި މީދާފަދަ ތަކެތީގެ މިޔަކަން ކައިރީގައި ފަލަކޮށް ދިގުކޮށް ހުންނަ ކެހެރި.
(2) ކުރަފި، ގާހުލި ފަދަ ތަކެތީގެ މޫނުމަތީގައި މާދިގުކޮށް ހުންނަ ދެނަރު.
(3) މަތިމަހުގެ ދެކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަރަހަނދި . ނަރަވާ . ނަރުހަނދި . ނަރުކަންނެލި . ނަރުވާ ހަނދި . ނެރަވާ . ބަރަބޯ . ބަފޯހިކާ . ބުރެކި . ކަޅަމަސް . ކަޅުއޮށް . ކުރުކުރު . އަޅިކަޅޯއް . އިހި . ވަށްފޮތިމަސް . ވަޅުކާފަ . ފުޅަނގި . ދެޑިމަހަ . ތައްދިހަ . ލަނގަ . ގާހުލި . ގޫކެހެލާ . ޖަނަވަރީވެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ