...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަރުފިލާ
ނ.
ވިރިކެކޭ ތަކެތީގެ ނަރު ދަމާ ހިމަކުރާން ގެންގުޅޭ ލޯވަޅު ތޮރުފައިފައިވާ އެކަތަ ފިލާގަނޑެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަރުފިލާގަނޑުންދެމުން . ނަރުދެމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ