...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަރުދަމާ
ނ.
ހަޑިފެނާއި ނަޖިސް ފަދަތަކެތި ދުރަށް ފޮނުވާން ހަދައިފައި އޮންނަމަގު، ނުވަތަ ހޮޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަޅުގަނޑު . ވިދުފިލާގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ