...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަރުދޭވާނި
ނ.
(ޅ) ލަކުޑީގައި އަޅާ ފަންޏެއް.
މިއީ ފައި ގިނަ ކަޅުރަތްކުލައިގެ ފަންޏެކެވެ.
މިފަނީގައި ކޮއްޓާލުމުން ބަޅުވެ ދެކޮޅުޖެހޭ ވަރަށް އޮޅިގަނެއެވެ.
އަދި އޮޅިފައިވާ ވަގުތު ވަރަށް ހަރުކަށި ވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ