...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަރުގަނޑު
ނ.
(1) އިނގިލީގައި އަޅާ ތަނޑިގަނޑު.
(2) އަތްފައިގައި އަޅާން ވަށްބޮޅެއްހެން ހަދައިފައި ހުންނަނަރު.
(3) އެކިކަހަލަ މަޢުދަނީ ނަރުގެ ވަރުވަރުގެ ބުރިވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޅުފަތިނެއްޓުން . ބޯރުދޫބައްތި . ވޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ