...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަރުގަނޑުފާނޫޒު
ނ.
(1) ދުންހޮޅިއެއް ޖަހައިފައި ހުންނަ ކަރާސީނު ބައްތިއެއް.
މީގައި ހިފުމަށާއި އެލުވުމަށް ނަރުގަނޑެއް ހުރެއެވެ.
(2) ފާނޫޒުބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ