...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަރުގިސް
ނ.
ފިޔާގަހުގެފަތް ކަހަލަ ހިމަފަތްތަކެއް ހުންނަ، ތަނޑިދިގުމަލެއް އަޅާގަހެއް.
މިއީ އަޑިއަށް ގޮނޑިފައިބާ ލިލީއާއިލާގެ ބާވަތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެއިޖެއްސި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ