...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަރުސިނގު
ނ.
(1) ހަތަރެސްފައިޖެހި ޚިޔާލީ ހައިވާނެއް.
މިހައިވާނު ކުޑަކަމުގޮސް ފައިވާތާނގެ ވެލި އުކީމާ ޖެހޭހާތާކުން އަލިފާން ރޯވެއޭ ބުނެއުޅެއެވެ.
(2) ނއ އަނަރޫފަވެ ބަނޑު ނުކުވެފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ