...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަރެއްހާތަން ދޫކޮށްލިއްޔާ ކެނބެއްހާތަން ދަމައިގަންނާނެ
"ނަރެއްހާތަން ދޫކޮށްލިއްޔާ ކެނބެއްހާތަން ދަމައިގަންނާނެ" (މުސްކުޅިބަހެއް) ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުފަދަ ކަންކަމަށް ކިތައްމެކުޑަ ލުޔެއް ދިނަސް ލިބުނު ލުޔަށްވުރެ ބޮޑަށް އެލުއީގެ އެކަށީގެންނުވާ ފައިދާ ނަގާނޭ ބުނުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަރެއްހާތަން ދޫކޮށްލިއްޔާ ކެނބެއްހާތަން ދަމައިގަންނާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ