...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަބިއްޔާ
ނ.
(1) ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި މުޙައްމަދު ނަބީކަލޭގެފާނު.
(2) ނަބިއްޔު މިބަސް ޚާއްޞަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުން ކުރެވޭގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަބީކަލޭގެފާނު . ޤުރައިޝުވަންހަ . ޤުރްއާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ