...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަބީ
ނ.
މީސްތަކުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށް މާތްﷲ އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ފޮނުއްވާ ޚާއްސަ ބޭކަލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަބިއްޔާ . ނަބީބޭކަލުން . ނަބީކަން . ނަބީކަލޯގެ . ނަބީއްޔުން . ރަސޫލާ . ބަފާކަލުން . އަޝްރަފުލް މަޚްލޫޤާތު . އިތުރުކަލޭގެފާނު . އިލްހާމު . ވަންހަފުޅު . ވަޙީ . މަޤާމްފުޅު . ފަސްދާނުވެޑުވުން . ފޭތާންބަރު . ތިމަންކަލޭފާނު . ޒިޔާރަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ