...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަބީބޭކަލުން
ނ.
ނަބީކަން ދެއްވައިފައިވާ ބޭކަލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަބީއްޔުން . ބަފާކަލުން . އިލްހާމު . ވަންހަފުޅު . ވަޙީ . މަޤާމްފުޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ