...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަބީކަލޭގެފާނު
ނ.
އިސްލާމްދީނުގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަބިއްޔާ . ރަސޫލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ