...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަކަތްތެރި
ނއ.
ނަކަތުގެ ޢިލްމު ދަންނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުބައޯގަ . ހޮނިހިރުސައްކަރު . ނަކަތްޗާ . ނާމަރޫފަ . ރިޔަންކޮޅު . ރިޔަންކޮޅުލުން . ބަވަ . ބުޅިހޫލަ . ކަފިކޮޅު . އަހަރުވެރުން . އަންގާ ނަކަތްތެރިކަން . އައިރާދަ . އަވިންނާނަ . އަތްބަންތުރަ . އިރުވަރު . އިރުވަރުބެލުން . އިސްފަރޫފަ . އުއްޕަނިއޯގަ . އުފަދާނަ . އޯގަ . މަހަރަމޯ . މަހުމުޅަ . މައިތިރިއޯގަ . މުއްތަރުއޯގަ . ފަހުބުދަފަންސަވީސް . ދަނުއޯގަ . ދުވާރަ . ދޮރުވަރުދުވަސް . ގަމަރު . ގުރުސްފެންމަތިވުން . ގޯތިގިނި . ސިންދައޯގަ . ޖަނިރުރާހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ