...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަކަލު
ނ.
(1) އަޞްލާއި އެއްގޮތް އެއްޗެއް.
(2) ލިއުމެއް ނުވަތަ ފޮތެއްގެ ކޮޕީއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަކަލުކުރުން . ނަޤުލްކުރުން . ބަތްކައްކާ . ކޮޕީ . ކޮޕީ ފޮތް . ކޮޕީނެގުން . ކޮޕީކަރުދާސް . ކޮޕީކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ