...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަކަސްތެޅުން
މ.
ޖިމާޢުވުމުގައި ފިރިހެންމީހާއަށް އެދުންފުދުމަށްފަހުގައިވެސް، ޖިމާޢުވުމުގެ ހަރަކާތް ހުއްޓާނުލައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ތިޔަކުރަނީ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކަންތަކޭ ބުނަންވެސް މިހެން ބުނެއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޏަކަސްތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ