...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނައަމްސޫފި
ނ.
ކަތިލައިގެން މަސްކައިއުޅޭ ޖަނަވާރުގެ ތެރެއިން ގެރިބަކަރިއާއި ޖަމަލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޖިންސު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ