...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނައިރު
ނ.
(1) ކުއްލިއަކަށް ރުޅިއަންނަ މީހާ.
(2) ނޭއްދާރުކަން ހުންނަމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރަމަލި . ހަރުކަށި . ހަރުދަނޑި . ހަރުދަނޑިވުން . ހަރޮމަލި . ހަކުރުފޮނި . ހަމަފޮނު . ހަތަރުއަނގޮޅި . ހާލިގަބަ . ހިހޫލުން . ހިލަވާލި . ހުހި . ހުނގުލިރޯނު . ހުރެހުރެ . ހުއްފޮނި . ހުވަފެން . ހުވަގޮށް . ހުތްވުން . ހޫރަހި . ހޫރަހިކުރުން . ހެއިބެލުން . ހެޔޮރޯޅިފަށް . ހޭބެލުން . ހޭކަޅުކުރުން . ހޭލާފަށް . ނައިބޮލި . ނަގޫސޭސަރު . ނާށިލުން . ނިދަންމިޔަރު . ނިދިމަޑުވުން . ނިދިގަދަވުން . ނޫ . ނޭވާކޮޅަށްދިއުން . ރަންކޮކާ . ރަންފަޅޯ . ރަތްގަރުދިޔަ . ރަސްމީ ހެދުން . ރާއްޖެމައްޗަށްތިބުން . ރިއްސެޔޮލުން . ރިޔަންކޮޅުލުން . ރުއްކަރަ . ރޫޑަކިރޯޅި . ރޯކުލަ . ބަނދަރުކަލާސީން . ބަނޑުއިހި . ބަރުދަންބޮނޑި . ބިލެތްޖެހުން . ބުބި . ބުބު . ބޮނބިފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ