...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނައިބު
ނ.
(1) ވެރިއެއްގެ ބަދަލުގައި ކަންހިންގާން ހުންނަމީހާ.
(2) ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ޝަރީޢަތް ކުރަން ހުންނަމީހާ.
(3) ފުށުން ހަދާފައި ހުންނަ ފޮނިހެދިކާއެއް.
މިބޮޑަށް ވައްތަރުވާނީ ފޮނިރޮށްޓާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުކުރު ހިނގުން . ނައިބުބޮލި . ނައިބުފަތްކޮޅު . ބާރަބައިންބައި . ބޮޑުނައިބު . ބޮޑުލިބާސް . ފަތްކިޔުން . ފާތިހާބެރު . ސިލުވާނަށްތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ