...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނައިބުބޮލި
ނ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޮލި ގެންގުޅުނު ޒަމާނުގައި ރަށްރަށުގައި ތިއްބެވި ނައިބުންނަށް ނަގާ އުޅުނު ބޮލީގެބައި.
(މިނަގަނީ ބައިހަރަކުން (އަތްގެކެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ