...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނައިބުފަތް
ނ.
(1) ނާއިބުކަން ރަށްރަށުގެ މީހުނާ ހަވާލުކުރާއިރު މަހުކަމަތުއް ޝަރުޢިއްޔާއިން ދޭފަތް.
މިފަތް އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކިޔައިދިނުމީ ލާޒިމް ކަމެކެވެ.
(2) އިހުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަޖަބުމަހު 6 ވަނަ ދުވަހު ފަޑިޔާރު މަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ދީނީ އަމުރު މަޢްރޫފު ހިންގުމަށް އަންގަވާ އެންގެވުން ލިޔެފައިވާ ކަރުދާސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ