...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނައިބޮލި
ނ.
ބޮލީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތެއް.
މިއީ މާކަނާ ތަޅުދަނޑިއެއްގެ ފާޑަށް އެއްކޮޅު އެތެރެއަށްލައި އޮޅިފައި ފަޅިބުރެއްގެ ސިފަޔަށް އޮންނަ ބޮއްޔެކެވެ.
ބޮލީގެ ބޭރު ހުދުކޮށް ހުންނައިރު އޭގެދެބައިކުޅަ އެއްބައިހާތަނުން ފެށިގެން ފަހަތަށް ހުންނަބައިގައި ހުރަސް ގަޅިތަކެއްހެން ހުދާއި ދޮންމުށި ކުލައިން ނުވަތަ ގަދަމުށި ކުލައިން ހަނދުފަޅި ބުރަށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފަލަ ފަށްތަކެއްހެން ރޮނގު ހުރެއެވެ.
އޭގެ ތޮށިގަނޑުން ސަމުސާ ހަދައި އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައިބޮލިކަނޑާހަނު . ނައިބޮލިކަރު . ނައިބޮލިކެނޑުން . ނައިބޮލިއުނބުގަނޑު . ނައިބޮލިތުޅާ . ނައިބޮލިސަމުސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ