...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނައިބޮލިކަނޑާހަނު
ނ.
ނައިބޮލިކަނޑާން ވަކިގޮތަކަށް ހަދާފައި ހުންނަހަނު.
މިގިނައިން ހުންނަނީ އެއްދަނޑީގައި ދެބުރު ލާފައެވެ.
މީގެ އެއްބުރުން ނައިބޮލި ކަނޑައި އަނެއް ބުރުން ކަރުނަގަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ