...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނައިބޮލިކަރު
ނ.
ނައިބޮލިތެރޭގައި ހުރަހަށް ހުންނަ ބައިތައް.
މިއިން ވައްތަރު ވައްތަރުގެ ފޮތި ހަދައިގެން ފަންޑިތައަށް ކުދިންގެ ކަރުގައި އަޅައި އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ