...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނައިކަ
ނ.
މާލޫދުހަރުގެފަދަ ތަންތާނގައި ދަމައިފައި ހުންނަ ބޮޑެތި ދަމާ ފޮތިގަނޑުގެ މެދުގައި ލައިފައި ހުންނަ ސީޓުފޮތިގަނޑު.
(މި ފޮތިގަނޑުގެ ވަށައިގެން ކަޅު ދެހިރު (ހުންނާނެއެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައިކަލުން . ބިހުރަ . ފޮތިކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ