...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނައިލޯނު
ނ.
ރޮއްޖާއި ވައުފަދަ ތަކެތި ހަދަން ބޭނުންކުރާ މަޞްނޫޢީ މާއްދާއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރަނި . ކަރާކަންވާރު . ވާގަނޑު . ފީތާފަށް . ފެންފައިވާން . ގޯނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ